admin

Проект: BG16RFOP002-2.077-0040 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Дейности: Покриване на текущите нужди по преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.  

Прочети повече

Проект Проект: BG16RFOP002-2.002-0339-C01 „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Рефран“ ЕООД

Изпълнени дейности: 1. Ре-сертифициране на системата за управление на качеството по отношение на преминаване към новата версия на стандарта, в съответствие с ISO 9001:2015 2.

Прочети повече

Проект: BG05M9OP001-1.008-0439-C01 „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „Рефран“ ЕООД“

Изпълнени дейности: 1. Въведена стратегия за развитие на човешките ресурси, включително гъвкави форми на заетост. 2. Осигурен организиран транспорт на 13 лица за период от

Прочети повече

ЕКОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ

Дейността на Рефран ЕООД включва събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на промишлени отпадъци. Дружеството изкупува бракувани или отпадащи при дейността алумосиликатни и основни вторични

Прочети повече

КЕРАМИЧНИ ПЛОСКОСТИ

Високотемпературни твърди изолационни плоскости на основата на керамични влакна. Използват се за изолации на пещи, съоръжения, котли, камини и др. Предлагат се с различни дебелини,

Прочети повече