ОГНЕУПОРНИ БЕТОНИ УНИКАСТ/UNICAST

Представляват серия готови за употреба прецизно дозирани и отлично хомогенизирани сухи бетонни смеси, произведени на база корундови, корундоциркониеви, бокситови, шамотни и магнезиални пълнители и хидравлично, въздушно или химично свързващо вещество. Влагат се чрез отливане с вибриране, обмазване или шоткретиране като работен огнеупорен слой в пещни и сушилни агрегати, инсталациите за извънпещна обработка, приемни кофи, междинни кофи сводове и улеи на пещи, водогрейни котли, димоходи, муфели на горелки, люкове и при отливане на специфични формати лети огнеупорни изделия. Устойчиви на високи температури (1300 – 1750 о С), ерозийно и абразивно въздействие на шлако-метални стопилки и грануло – прахообразни частици, химически агресивна среда, димни газове, топлосмени и други физикомеханични и химични въздействия. Огнеупорните бетони УНИКАСТ/UNICAST® са опаковани в полиетиленови торби по 25 kg и се съхраняват до три месеца в закрити проветриви помещения при нормална влажност, защитени от влага, масла и производствени прахове. Видът на Огнеупорния бетон УНИКАСТ/UNICAST® се определя за всеки отделен клиент, според специфичното му приложение и изисквания към материала. Таблица с видове Огнеупорни бетони UNICAST® с линкове към всеки тип (модел).

контакти

Изпратете ни запитване