Капитален ремонт на Котел № 9 в Оловно производство на КЦМ АД, град Пловдив.

На 12 февруари 2019 година завърши първият проект на Рефран ЕООД в КЦМ АД, град Пловдив. Той се представлява Цялостно изграждане (Капитален ремонт) на огнеупорната облицовка на топлинен агрегат – Котел № 9 за рафинация на течно олово в Рафинационното отделение на Оловното производство на КЦМ АД, гр. Пловдив. Дейностите започнаха с разрушаване на подлежащата на ремонт огнеупорна зидария и заснемане на фактическото положение, което започна на 10 януари. След кратък престой за извършване на механо-ремонти по агрегата продължи изграждането на топлоизолационните, резервните и работни огнеупорни слоеве на агрегата. Използването на огнеупорните бетони Уникаст НР на фирма Рефран даде възможност за изграждане сложните конфигурации на муфелите на горелките, евакуационни и аварийни люкове и отвори, капаци и др. Ремонтните дейности протекоха при отлично качество, стриктно спазване на изискванията за техника на безопасност и здраве при работа, добра хигиена на обекта и рециклиране на част от отпадъците, генерирани при ремонта.

контакти

Изпратете ни запитване