БЕЗАЗБЕСТОВА ИЗОЛАЦИОННА ОБМАЗКА ИЗОЛА РС

Безазбестовата Изолационна обмазка ИЗОЛА РС служи за защита от атмосферните влияния на предварително изолирани с вата или друг изолационен материал топлинно натоварени обекти, както и при обмазване на повърхности с овална или неправилна повърхност и трудно достъпни участъци. Прахообразната маса се смесва с вода в съотношение 3 – 4 тегловни части сухо вещество в 1 тегловна част вода /приблизително 1 чувал обмазка на 7 – 8 литра вода/. Хомогенизираната маса се оставя да престои 5 – 6 min за пълно разтваряне на добавките след което ако е необходимо се добавя незначително количество вода за подобряване на реологичните свойства при работа и експлоатация/Внимание: предозирането на водата води до влошаване на физико-механичните свойства, поява на пукнатини и др./. Към обмазката не се добавят цимент, инертни или други добавки тъй като това води до влошаване накачеството. Материалът не се използва за изпълнение на изолации при дъжд, сняг и минусови температури.

контакти

Изпратете ни запитване