Дейности

ЕКОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ

Дейността на Рефран ЕООД включва събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на промишлени отпадъци. Дружеството изкупува бракувани или отпадащи при дейността алумосиликатни и основни вторични

Прочети повече