Промени в ръководните органи на БАМИ

Поради изтичане мандата на УС и регламентиран в Устава последователен срок, в който един член може да бъде негов Председател, Общото Събрание на БАМИ избра ново ръководство. Настоящи членове на УС са следните фирми-юридически лица, респективно техните законни представители:

“Металко България” ЕАД; “Аурубис България” АД; “КЦМ” АД; “Алкомет”АД; “Огняново–К” АД; “Промет Стиил”ЕАД; “Еврометал”ООД; “Берг Монтана Фитинги” ЕАД; “Горубсо-Кърджали” АД; “Монбат Рисайклинг” ЕАД ; “Металснаб България” АД; “ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД; „Рефран” ЕООД; „ЗГП България” АД; “Ел Стомана” ООД.

За Председател на УС е избран г-н Никола Рангелов, собственик и Управител на „Рефран“ ЕООД. Фирмата е дългогодишен член на БАМИ и на Управителния съвет с предмет на дейност производство на иновативни огнеупорни смеси, търговия с огнеупорни материали, ремонт на пещи и топлинни агрегати.

Досегашният Председател г-н Антон Петров е член на УС и ще подпомага, заедно с останалите членове на Съвета, новото ръководство да продължи и да надгражда дейността на БАМИ, да се утвърждава като активна браншова организация на национално ниво, която работи в интерес на своите членове и българската индустрия.

контакти

Изпратете ни запитване