Проект: BG16RFOP002-2.077-0040 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Дейности: Покриване на текущите нужди по преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

контакти

Изпратете ни запитване