Прахообразни смеси за металолеенето

претопяване
претопяване

Прахообразни смеси за непрекъснато разливане на стомана. В зависимост от предназначението си смесите се разделят на две групи:
І ГРУПА. Прахообразни смеси за кристализаторите на машините за непрекъснато разливане на стомана

Ликвотерм S – за непрекъснато разливане на сляби;

Ликвотерм В – за непрекъснато разливане на блуми и сортови заготовки;

Прахообразните шлакообразуващи смеси се използват при непрекъснато разливане на стоманата със защитна потопяема тръба между междинната кофа и кристализатора в зависимост от конкретните условия на непрекъснато разливане. По време на разливане на стоманата, прахообразните смеси постепенно се стапят на повърхността на течната стомана в кристализатора, изпълнявайки следните технологични функции:

– топлинна изолация на метала в кристализатора;

– предпазване на течната стомана от вторично окисляване;

– абсорбция на неметалните включения;

– смазване стените на кристализатора;

-осигуряване на равномерно отвеждане на топлината от метала към кристализатора;

претопяване

ІІ ГРУПА. Прахообразни смеси за междинните кофи на машините за непрекъснато разливане на стомана.

Ликвотерм ТН – за топли междинни кофи;
Ликвотерм Т – универсална за топли и студени междинни кофи;

Прахообразните шлакообразуващи и топлоизолационни смеси за защита на метала в междинната кофа на МНРС изпълняват следните технологични функции:

-топлинна изолация на метала в междинната кофа;

-предпазване на течната стомана от вторично окисляване;

-абсорбция на изплувалите от метала неметални включения;

Прахообразните шлакообразуващи смеси Ликвотерм гарантират получаването на качествени непрекъснато отляти сляби, блуми и сортови заготовки с плътна повърхностна кора без дефекти и шлакови налепи, което от своя страна гарантира високо качество на готовите валцувани изделия.

Technical data Pic

 

контакти

Изпратете ни запитване