Капитален Ремонт на P-S меден конвертор

Капитален Ремонт на Меден Конвертор

На 12 Април „РЕФРАН“ ЕООД приключи успешно капиталния ремонт на огнеупорната облицовка на меден PS Конвертор в Аурубис България АД.
Ремонтът протече в условията на „извънредно положение“ обявено в страната по повод пандемията от COVID-19.

Ремонтните дейности се извършиха при отлично качество, стриктно спазване на изискванията за техника на безопасност и здраве при работа, добра хигиена и дезинфекция на обекта и пълно рециклиране (R5) на част от отпадъците, генерирани при ремонта.

контакти

Изпратете ни запитване