КАЛЦИЕВО АЛУМИНАТЕН ЦИМЕНТ

Калциево алуминатните цименти са със съдържание на Al 2 O 3 в границите 28 – 80%. Те са подходящи за производство на бързовтвърдяващи бетонови смеси (конвенционални строителни бетони с висока начална якост), огнеупорни сухи смеси и изделия. Алуминатните цименти са произведени в заводи от Западна Европа под строг технологичен и екологичен контрол.

контакти

Изпратете ни запитване