За нас

“Рефран” ЕООД е фирма с многогодишен опит в производството на огнеупорни, изолационни и строителни материали и изделия, прахообразни смеси за металургията, екологични проекти. Фирмата притежава сертификати за проектиране, производство и търговия с огнеупорни, строителни и изолационни материали. Производствените и складови мощности са разположени на обща площ от 2000 m² в гара Елин Пелин – Софийско и кв. Кремиковци в гр. София. Производството е предназначено главно за нуждите на металургията, енергетиката и строителството. Дружеството разполага с модерно и разнообразно оборудване. За производството си използва висококачествени вносни и местни суровини и технологии базирани на най-новите тенденции в развитието на отрасъла.

От 2008 година дейността на РЕФРАН ЕООД включва и изграждане и ремонт на топлинно натоварени обекти в металургията, химията и енергетиката. През последните пет години сме извършвали капитални и частични ремонти на пещи и сушилни в Аурубис България АД, КЦМ АД гр. Пловдив, Би Ей Глас България АД, ЕТЕМ България АД, Екометал инженеринг ООД, ГД ПБЗН – МВР – София, Волф и Мюлер ООД, Топлофикация София АД, Стомана индъстри АД – Перник, Lismontagens S. A. – Португалия , и много други

Разгледайте нашата виртуална разходка