ЕКОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ

Дейността на Рефран ЕООД включва събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на промишлени отпадъци. Дружеството изкупува бракувани или отпадащи при дейността алумосиликатни и основни вторични огнеупорни материали (отпадъци от дейността на други юридически и физически лица). На производствената площадка на дружеството е монтирано необходимото технологично оборудване за третиране и оползотворяване на отпадъците.

контакти

Изпратете ни запитване